Seznam přepisů

Likvidace společnosti je velmi komplexní proces a proto se ho týká poměrně velké množství právních předpisů. Níže najdete jejich výčet vč. odkazu na jejich aktuální znění na Portálu veřejné správy.

Pro stažení celého předpisu na v aktuálním znění, klikněte na Portále veřejné správy na ikonku knihy: Pro stažení zákona klikněte na tuto ikonku


Právní předpisy:

Částka Název předpisu Poznámka
513/1991 Sb. Obchodní zákoník Základní regule pro likvidaci
182/2006 Sb. Insolvenční zákon -
499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě Normy k archivování a skartaci firemních dokumentů
337/1992 Sb. O správě daní a poplatků -
586/1992 Sb., O daních z příjmů -
563/1191 Sb. Zákon o účetnictví -
262/2006 Sb. Zákoník práce -