Úvodem

Likvidace firmy (právnické osoby) je nejtransparentnější a z pohledů majitelů i věřitelů nejvhodnější způsob ukončení činnosti Vaší společnosti. Nejdůležitějším důvodem je fakt, že se vyhnete možnému nařčení věřitelů ohledně vyhýbání se dluhů. Likvidátora si vybírá sama firma a odměna je stanovena smluvně na základě rozsahu prací, které se odvíjí od velikosti likvidované firmy, majetku, počtu zaměstnanců, ale i takových detailů jako je množství firemních dokumentů. .

Věřím, že mnou nabízené služby budou pro Vás odpovídat přesně Vašim potřebám.

Krátce

Likvidace firmy pro Vás může znamenat bezproblémový a bezbolestný proces pouze v případě, zvolíte-li vhodného likvidátora


Výhody likvidace

  • Sama společnost si určí likvidátora - předpoklad efektivní spolupráce
  • Odměna je dohodnuta individuálně na základě velikosti firmy
  • Transparentnost
  • Bezpečnost - majitelé jsou chránění před možným nařčením věřitelů
  • Odbornost - funkce likvidátora předpokládá znalost správných postupů a předpisů

Vymáhání pohledávek

S likvidací je úzce spojená činnost vymáhání pohledávek. Tuto službu nabízím firmám i jednotlivůcm, neboť mé zkušenosti při vymáhání pohledávek a dluhů jsou značné. Dluži-li Vám zákaznici nebo jiní věřitelé peníze z neuhrazených faktur nebo půjček, navštivte pro více informací stránku Vymáhání pohledávek . Nejdete zde jaké jsou způsoby vymáhání pohledávek, jednotlivé kroky, kolik vymožení dluhů stojí a samozřejmě jaké dokumenty potřebuji, abych vaši pohledávku vymlhl. .